Zmluvy

VZN
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva
pdf Dodatok
pdf Zmluva
BMP Výberove konanie
pdf Výzva na predkladanie ponúk
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o dielo
jpg Zmluva o dielo 2
jpg Zmluva o dielo 3
jpg Zmluva o dielo 6
jpg Zmluva o dielo 4
jpg Zmluva o dielo 5
jpg Zmluva o dielo 7
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z